การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ พ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิงก์ด้านล่าง ท่านสามารถรับชมสื่อการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต สื่อเรื่องการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=Vw_DpCXUJiI https://www.youtube.com/watch?v=diut3AMa_3U https://www.youtube.com/watch?v=dBAKPX6x1G4#action=share https://www.youtube.com/watch?v=9N5uC3oVO5g#action=share https://www.youtube.com/watch?v=qyHZLrkDGus#action=share

Read more

การสัมมนาออนไลน์ : มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระหว่างอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management)

         สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับฟังการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ มุมมองการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลจากสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ ๑๒

Read more

Water Resources Development and Management

      วันที่ 16 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย นายอนันต์ เพ็ชรหนู ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และนางสาวจินตนา ศิวเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Read more