หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์) ได้รับมอบหมายตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. ที่มอบให้ ผต.ทน. ตรวจติดตามทุกโครงการ ตามแผนการตรวจ กำกับ ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์) ผอ.สบจ. ผู้แทน ทสจ.ภูเก็ต ผู้แทน ทสจ.พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ สผต. สบจ. และ สทภ.10 เข้าร่วมการตรวจ กำกับ ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ประกอบด้วย

                   1. โครงการบ้านสวนเมืองถลาง และโครงการการ์เด้นท์ เพลส ตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

                        ผู้รับสัมปทาน บริษัท ทีพีวิลเลจ จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  480  ลบ.ม./วัน

                   2. โครงการในเขตจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

                        ผู้รับสัมปทาน บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  13,200  ลบ.ม./วัน

                   3. โครงการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

                       ผู้รับสัมปทาน บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  24,000  ลบ.ม./วัน

                       โดยมีแหล่งผลิต ณ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

                   4. โครงการบ้านสวนล็อคปาล์ม และโครงการเดอะพาโน ตั้งอยู่ที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

                        ผู้รับสัมปทาน บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  192  ลบ.ม./วัน

                   5. โครงการแพลทินั่ม เรสซิเดนซ์ พาร์ค ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

                        ผู้รับสัมปทาน บริษัท แพลทินั่ม เรสซิเดนซ์ จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  48  ลบ.ม./วัน

                   6. โครงการจัดสรรที่ดินบลูแคนยอน การ์เดน ตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

                        ผู้รับสัมปทาน ของบริษัท มิวเร็กซ์ จำกัด กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  1,200  ลบ.ม./วัน