ประกาศรับสมัครงาน

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย


 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยมีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (Assistant to National Coordinator) จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนนโยบายและแผนพัฒนาลุ่มน้ำโขง สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ดังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบ (Download ToR)

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

 

ผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งเอกสารการสมัคร ได้แก่ จดหมายสมัครงาน (Cover Letter) ประวัติบุคคลพร้อมรูปถ่าย (Resume) และ MRC Personal History Form (Download) มายังสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ หรือทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ปิดรับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม 2560 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพรรณพร สุวรรณ โทร 02-2716000 ต่อ 6617 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.