เว็บไซต์ประปาไทยดอทคอมอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ท่านสามารถเข้าติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารจัดการน้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

Vladimir Prelovac
Vladimir Prelovac

Vladimir Prelovac, product visionary and technology executive living in SF Bay Area.

Work

Technology company building products that respond to tomorrow’s needs.

Founder - ManageWP

Productivity SaaS helping web professionals flourish.

Founder - Zivojin Misic

Foundation helping entrepreneurship by changing the education landscape.

Bio

Started writing code in 1984, never looked back. I would love to change the world, I just don't have the source code yet. Currently blogging here.

Contact

Email me or connect on LinkedIN.

Press